Service服務介紹

現在位置:首頁服務介紹

服務項目介紹

歡迎預約現場評估


潔立淨環境維護有限公司

總管理南區 / 電話:07-3733400 / 傳真:07-33733419
中區 / 電話:04-23217732

北區 / 電話:02-26191815
 

 
服務項目--廚房設備油污清除
◆中央廚房環境油污/清除          
◆排油煙風管                           
排油煙罩/水洗式煙罩
◆排風機油污清除/保養
◆廚房油脂截留槽
廚房排水溝
廚房地板油污清除
水洗機油污清除
靜電機保養/清潔


服務項目--規劃/設計/施工 
◆靜電機規劃/安裝 
◆排風管規劃/安裝
◆排風機規劃/檢測安裝